Sygdomme generelt

I vuggestuen gør vi, hvad vi kan for at undgå, at børnene bliver syge ved bl.a. hyppig håndvask og procedurer ved bleskift, men sygdomsbekæmpelsen er et fælles ansvar mellem vuggestuen og forældrene. Vuggestuen og forældrebestyrelsen opfordrer derfor alle til at gøre en fælles indsat for at nedbringe børnenes sygefravær. Når halvsygebørn kommer i vuggestue, er der risiko for, at de smitter de andre børn, og så er det svært at få bugt med sygdommene. Forældrene er ikke forpligtede til at oplyse, hvad deres barn fejler, men vi vil meget gerne vide det, så vi kan dæmme op for et sygdomsudbrud eller kunne informere dem, der kunne være i en særlig risikogruppe (som fx gravide og lussingesyge).

 

M.h.t. sygdom og sygdomsbekæmpelse så følger vi Sundhedsstyrelsens vejledning ”Smitsomme sygdomme hos børn og unge - Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v.” For mere information kan du klikke på nedenstående link.

 Vejledning om forebyggelse af sygdomme i daginstitutioner

Indtast brugernavn og adgangskode, for at logge ind på intranetfunktionerne.

Åbningstider

Mandag - fredag:
07.00 - 17.00

Lukkedage