Rygpolitikken i vuggestuen

Vi følger Rygeloven og Københavns Kommunes RYGEPOLITIK:

 

Københavns Kommune er en røgfri arbejdsplads
Det betyder, at der ikke må ryges i kommunens lokaler og i kommunens køretøjer. På den måde sikres det, at medarbejderne og de borgere, der færdes i kommunale bygninger, ikke udsættes for tobaksrøg.


2. Rygning er alene tilladt i det fri
Rygning i det fri skal foregå på en sådan måde, så andre ikke udsættes for tobaksrøgen. Ledelsen kan anvise passende områder for rygning i det fri.3. Der må ikke ryges i forbindelse med arbejde med børn og unge under 18 år - heller ikke i det fri
Medarbejdere, der arbejder med børn og unge, fungerer som rollemodeller, og børn og unge er tillige særligt sårbare over for passiv rygning. Rygning i samvær med børn og unge er derfor ikke tilladt. Dette gælder dels i de kommunale lokaler og på institutionens område, dels på udflugter, lejrskoler m.v. Det gælder såvel udendørs som indendørs. Kommunale lokaler, hvor børn og unge opholder sig skal være konsekvent og totalt røgfrie miljøer. For den kommunale dagpleje og puljeordninger, jf. §§24 og 25 i lov om social service, gælder det, at det ikke er tilladt at ryge i dagplejehjemmet og i andre lokaler til brug for dagpleje, når der passes børn. Lokaler, der primært er indrettet som børnenes lege- og opholdsrum, skal være røgfrie hele døgnet. 

Indtast brugernavn og adgangskode, for at logge ind på intranetfunktionerne.

Åbningstider

Mandag - fredag:
07.00 - 17.00

Lukkedage