Læreplaner

 

Sproglige og kommunikative færdigheder:

Målet er at støtte børnene, således at de kan tilegne sig sproget og begreber. Sproget gør, at børnene kan give udtryk for egne følelser og behov, men er også med til at barnet kan indgå i relationer med de andre børn. Vi vil arbejde med, at tydeliggøre sproget som en pæda-gogisk aktivitet på linie med rytmik, samling m.m. Gennem bl.a. SMTTE-modellen vil det blive tydeligt for alle, at sproget er en pædagogisk indsat, og ikke bare noget vi gør.

 

Fysiske og motoriske færdigheder:

Børnene støttes i fysisk og motorisk udvikling og aktivitet, så de får oplevelsen af og glæden ved at kunne beherske deres krop. Dette medfører en udvikling af kropsbevidsthed, balance, koordination, styrke, hurtighed og fleksibilitet. Den fysiske og motoriske udvikling sker i alle aktiviteter i løbet af dagen, og derfor skal den også være en integreret del af hverdags-aktiviteterne som måltidet, at tage tøj på osv. Børnenes fysiske og motoriske udvikling skal medtænkes ved alle handle- og udviklingsplaner, også selvom det måske ikke er det område, som barnet har vanskeligheder ved.

 

Sociale kompetencer:

At mestre sociale færdigheder handler først og fremmest om at kende sig selv og sine egne behov. Derfor er det fokuspunktet for alle børn, der starter i vuggestuen. Efter et stykke tid arbejder vi mere med de sociale kompetencer, således at børnene lærer at udvise empati, hjælpe hinanden samt tage hensyn til andres ønsker og behov. Gennem brug af SMTTE-modellen vil vi arbejde med at blive klogere på, om vores struktur og pædagogik står i vejen for inklusionen af de ”frustrede” børn, som vi nogle gange møder i hverdagen, og hvor vores almindelige pædagogiske redskaber ikke slår til.

 

Personlig udvikling:

Et vigtigt kernepunkt i det pædagogiske arbejde er at styrke barnets selvstændighed og selvværd. Dét at barnet udvikler selvværd, betyder at barnet udvikler tillid til egen formåen og dermed har en følelse af, at ”jeg kan noget, og jeg er noget værd.”

 

Kulturelle udtryksformer og værdier:

Målet for arbejdet med kulturelle udtryksformer og værdier er, at børnene får mulighed for at møde og afprøve sig selv i forhold til forskellige udtryksformer, deres alder taget i betragtning. Børnene skal have mulighed for at deltage i og få viden om kulturer, traditioner og kunstneriske tilbud. De kulturelle udtryksformer skal have en separat plads i de pædagogiske aktiviteter og tænkes ind i forhold til den sproglige udvikling.

 

Naturen og naturfænomener:

Vi mener, at børnene bør lære naturen at kende med alle deres sanser og opleve naturen som en kilde til og rum for leg, oplevelser, udforskning og viden. Samtidig skal børnene lære at udvikle respekt og forståelse for naturen. Legepladsen skal have plads som en selvstændig pædagogisk aktivitet på linie med morgensamling og rytmik.

 

Indtast brugernavn og adgangskode, for at logge ind på intranetfunktionerne.

Åbningstider

Mandag - fredag:
07.00 - 17.00

Lukkedage