Storbørnsgruppen - Kaktusserne

I vuggestuen har vi valgt, at de 16 ældste børn skal være samlet på én stue. Dette har vi gjort for at styrke børnenes sproglige udvikling og for at kunne støtte op om de spirende legerelationer, som allerede opstår i vuggestuen.

 

Børnene begynder altså deres vuggestuetid på en af de små stuer, og når de så bliver ca. 2 ½ år, så rykker de op til de store Kaktusser. Tanken er, at børnene skal have minimum 4 mdr hos Kaktusserne, inden de skal videre i børnehave, men det afhænger selvfølgelig af det enkelte barn. Nogle børn vil have stort udbytte af at være hos Kaktusserne i 1-2 måneder, mens et andet barn måske har haft så svær en indkøring i vuggestuen, at det ikke giver nogen mening at rykke barnet fra sin faste base for mindre end 6 måneder. Der ligger altid en pædagogisk overvejelse og drøftelse bag et hver skifte til storbørnsgruppen. Da vi afgiver børn til børnehaverne, som igen afgiver børn til SFO’erne, så kan der nogle gange desværre opstå en flaskehals, som gør, at ikke alle børn når op til Kaktusserne. Det har vi efterhånden prøvet et par gange, og ved derfor, hvordan vi skal få stimuleret og aktiveret disse børn, så de opnår det samme, som hvis de havde været hos Kaktusserne.

 

hvis du er blevet nysgerrig, så klik her for mere information om storbørnsgruppen.

Indtast brugernavn og adgangskode, for at logge ind på intranetfunktionerne.

Åbningstider

Mandag - fredag:
07.00 - 17.00

Lukkedage